สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา89,701.1735,000.0061.0 %5.05,229.60503.5190.4 %5.0
รวม 89,701 35,000 60.98 % 5,230 504 90.37 %