สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา88,419.7335,000.0060.4 %5.05,229.60503.5190.4 %5.0
รวม 88,420 35,000 60.42 % 5,230 504 90.37 %