สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน247,913.69271,379.59-9.5 %0.08,822.14890.5089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร22,784.6111,385.0050.0 %5.0997.32306.5969.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19,677.4723,952.78-147.5 %0.070.42544.64-673.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 218,079.4112,011.0033.6 %5.0862.84465.7646.0 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์112,115.8619,426.0082.7 %5.0329.87297.159.9 %4.5
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ18,420.4010,413.0043.5 %5.0329.87306.267.2 %3.5
รวม 428,991 348,567 18.75 % 11,412 2,811 75.37 %