สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา148,288.19323,000.00-117.8 %0.06,273.911,328.3578.8 %5.0
รวม 148,288 323,000 -117.82 % 6,274 1,328 78.83 %