สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา178,551.05161,257.009.7 %4.53,280.162,741.5716.4 %5.0
รวม 178,551 161,257 9.69 % 3,280 2,742 16.42 %