สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา181,138.75161,257.0011.0 %5.03,280.162,741.5716.4 %5.0
รวม 181,139 161,257 10.98 % 3,280 2,742 16.42 %