สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม314,672.38274,471.0012.8 %5.010,482.4014,249.31-35.9 %0.0
รวม 314,672 274,471 12.78 % 10,482 14,249 -35.94 %