สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม310,177.06274,471.0011.5 %5.010,482.408,709.4016.9 %5.0
รวม 310,177 274,471 11.51 % 10,482 8,709 16.91 %