กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,535,916.803,180,881.5010.0 %5.070,802.0658,741.5617.0 %5.0
รวม 3,535,917 3,180,882 10.04 % 70,802 58,742 17.03 %