กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,485,403.503,102,734.5011.0 %5.070,802.0658,741.5617.0 %5.0
รวม 3,485,404 3,102,735 10.98 % 70,802 58,742 17.03 %