กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,308,920.504,960,599.006.6 %3.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,308,921 4,960,599 6.56 % 85,588 69,543 18.75 %