กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,385,861.504,960,599.007.9 %3.585,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,385,862 4,960,599 7.90 % 85,588 69,543 18.75 %