สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,043,006.40456,509.0056.2 %5.08,737.723,713.1357.5 %5.0
รวม 1,043,006 456,509 56.23 % 8,738 3,713 57.50 %