สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,028,106.30456,509.0055.6 %5.08,737.723,713.1357.5 %5.0
รวม 1,028,106 456,509 55.60 % 8,738 3,713 57.50 %