กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 250,898.66139,131.0044.5 %5.012,642.935,699.7854.9 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,787.0326,187.00-89.9 %0.03,526.91224.7793.6 %5.0
รวม 264,686 165,318 37.54 % 16,170 5,925 63.36 %