กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 254,534.88139,131.0045.3 %5.012,642.934,781.9162.2 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,986.8426,187.00-87.2 %0.03,526.91224.7793.6 %5.0
รวม 268,522 165,318 38.43 % 16,170 5,007 69.04 %