สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ181,439.80210,977.30-16.3 %0.07,752.824,716.2839.2 %5.0
รวม 181,440 210,977 -16.28 % 7,753 4,716 39.17 %