สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ176,280.98212,838.30-20.7 %0.07,815.368,664.44-10.9 %0.0
รวม 176,281 212,838 -20.74 % 7,815 8,664 -10.86 %