กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์661,386.50912,680.00-38.0 %0.08,001.122,286.2771.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต0.009,967.290.0 %0.00.00548.070.0 %0.0
รวม 661,387 912,680 0.00 % 8,001 2,286 0.00 %