กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์683,651.25912,680.00-33.5 %0.08,001.122,508.0668.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย10,335.3610,654.14-3.1 %0.012,629.65437.0096.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,886.439,967.2958.3 %5.01,021.86548.0746.4 %5.0
รวม 717,873 933,301 -30.01 % 21,653 3,493 83.87 %