กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 179,541.72212,227.39-18.2 %0.06,921.131,606.9476.8 %5.0
รวม 179,542 212,227 -18.21 % 6,921 1,607 76.78 %