กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 225,128.69212,227.395.7 %2.57,014.931,606.9477.1 %5.0
รวม 225,129 212,227 5.73 % 7,015 1,607 77.09 %