กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 199,733.95122,000.0038.9 %5.07,881.024,589.3941.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ51,871.7933,000.0036.4 %5.0445.82645.09-44.7 %0.0
รวม 251,606 155,000 38.40 % 8,327 5,234 37.14 %