กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 0.00122,000.000.0 %0.00.003,973.330.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ52,623.5633,000.0037.3 %5.0445.82645.09-44.7 %0.0
รวม 52,624 33,000 0.00 % 446 645 0.00 %