สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา189,362.94156,895.0017.1 %5.08,987.864,702.6747.7 %5.0
รวม 189,363 156,895 17.15 % 8,988 4,703 47.68 %