สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม136,122.6995,988.0029.5 %5.05,404.701,292.1276.1 %5.0
รวม 136,123 95,988 29.48 % 5,405 1,292 76.09 %