สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม134,178.0695,988.0028.5 %5.05,404.701,292.1276.1 %5.0
รวม 134,178 95,988 28.46 % 5,405 1,292 76.09 %