กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 138,081.84120,354.0012.8 %5.06,842.962,160.9568.4 %5.0
รวม 138,082 120,354 12.84 % 6,843 2,161 68.42 %