กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 115,260.1883,000.0028.0 %5.05,682.97381.1093.3 %5.0
รวม 115,260 83,000 27.99 % 5,683 381 93.29 %