สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 106,013.49121,660.00-14.8 %0.05,798.66746.7487.1 %5.0
รวม 106,013 121,660 -14.76 % 5,799 747 87.12 %