กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์167,783.89168,373.00-0.4 %0.08,765.861,151.6686.9 %5.0
สำนักกษาปณ์50,942.5838,513.0024.4 %5.014,174.86678.5395.2 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน8,991.118,297.007.7 %3.52,823.33734.9274.0 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,182.8253,280.00-423.2 %0.03,269.921,192.8863.5 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน7,525.0611,000.00-46.2 %0.04,948.00398.6591.9 %5.0
รวม 245,425 279,463 -13.87 % 33,982 4,157 87.77 %