สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ286,248.69240,112.0016.1 %5.07,152.504,372.4538.9 %5.0
รวม 286,249 240,112 16.12 % 7,153 4,372 38.87 %