ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน86,448.1724,000.0072.2 %5.04,788.7437.9299.2 %5.0
รวม 86,448 24,000 72.24 % 4,789 38 99.21 %