สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน121,442.15192,816.00-58.8 %0.06,652.241,314.6580.2 %5.0
รวม 121,442 192,816 -58.77 % 6,652 1,315 80.24 %