กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง229,037.16341,000.00-48.9 %0.010,175.99652.4293.6 %5.0
รวม 229,037 341,000 -48.88 % 10,176 652 93.59 %