กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง232,356.55341,000.00-46.8 %0.010,175.99652.4293.6 %5.0
รวม 232,357 341,000 -46.76 % 10,176 652 93.59 %