กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 382,475.16854,180.00-123.3 %0.013,433.983,490.2574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89338.9895.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 216,885.1821,217.00-25.7 %0.04,397.43609.0086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 329,546.5833,358.00-12.9 %0.06,745.86835.9087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,684.2810,328.0011.6 %5.02,652.80358.8086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1018,331.0031,005.00-69.1 %0.04,769.77340.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1114,520.7929,756.00-104.9 %0.02,655.01304.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,159.9219,826.00-22.7 %0.03,328.57422.7587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1315,545.6428,005.00-80.1 %0.02,981.16328.0089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,128.8524,000.00-82.8 %0.03,627.46411.5988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 11,608.5416,954.00-46.0 %0.02,411.23302.0087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,924.0110,474.0012.2 %5.02,672.69526.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,361.1615,105.00-13.1 %0.02,832.00340.7588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1822,068.5724,000.00-8.8 %0.03,292.47388.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1915,391.1124,464.40-59.0 %0.03,915.33449.9088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,095.7831,588.00-36.8 %0.03,582.50389.5089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2011,276.1915,495.00-37.4 %0.02,699.25298.0089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,933.1538,000.00-90.6 %0.04,563.701,026.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,581.70363.5793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2332,861.3917,632.0046.3 %5.03,482.27629.8581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2442,038.6923,446.0044.2 %5.04,766.42602.9087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2522,206.3519,483.0012.3 %5.04,317.41865.2580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,199.5712,735.0021.4 %5.04,604.13488.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,086.8121,461.0014.5 %5.03,816.21608.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,236.1929,000.0010.0 %5.03,979.61653.7583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2938,819.0815,436.0060.2 %5.02,501.10432.7082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 326,353.7425,000.005.1 %2.58,607.00336.1096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,040.6118,431.0012.4 %5.03,614.70509.1185.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 417,137.3928,890.00-68.6 %0.04,196.12418.5790.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 517,018.0426,233.00-54.1 %0.03,490.79285.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 621,243.3835,474.00-67.0 %0.03,346.98302.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,033.8020,877.005.3 %2.54,016.69793.8780.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 826,741.2122,345.0016.4 %5.04,891.46792.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 917,815.1917,000.004.6 %2.03,549.37676.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,300.753,462.0019.5 %5.0387.7666.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,655.856,972.0019.5 %5.0428.1042.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,459.652,744.0067.6 %5.0397.6870.7882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,764.262,046.0064.5 %5.0406.4976.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,706.923,913.0041.7 %5.0474.1176.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0374.5868.4981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน9,090.953,431.0062.3 %5.0473.56166.2564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,868.693,507.0048.9 %5.0350.14123.2964.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,562.412,182.0060.8 %5.0362.7377.1978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,517.242,908.0047.3 %5.0444.1069.7584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,192.053,215.0038.1 %5.0370.3269.2581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,526.975,603.0014.2 %5.0606.7856.0890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,002.804,802.0040.0 %5.0659.2270.3089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน9,572.755,260.0045.1 %5.0473.2232.7793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,395.172,017.0068.5 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,629.672,500.0062.3 %5.0421.35142.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,459.056,908.007.4 %3.5433.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,736.854,029.0040.2 %5.0472.73114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,286.733,090.0050.8 %5.0413.0476.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,435.084,855.0010.7 %5.0348.8965.8881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 25,338.805,214.002.3 %1.0423.3556.6586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,987.562,360.0070.5 %5.0463.09110.7376.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,793.912,254.6074.4 %5.0568.46114.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,191.841,169.0077.5 %5.0552.7598.3982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,438.524,289.0021.1 %5.0644.5364.9689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ9,099.321,716.0081.1 %5.0516.0276.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 15,708.942,551.0055.3 %5.0397.3561.8684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0384.1694.2775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.9180.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,144.234,619.0035.3 %5.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.5895.0069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,526.313,705.0043.2 %5.0463.5864.2686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,267.121,361.0074.2 %5.0378.48152.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี6,040.354,824.0020.1 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0415.9468.4083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,005.453,131.0055.3 %5.0331.100.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,540.541,140.0074.9 %5.0292.8548.2683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0947.5089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง6,307.156,982.00-10.7 %0.01,792.63142.5092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,173.941,949.0068.4 %5.0475.40137.1171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,383.127,375.000.1 %0.5537.72190.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา6,645.715,128.0022.8 %5.0355.15102.3671.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,880.853,659.0037.8 %5.0439.50114.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,581.643,021.0045.9 %5.0290.0571.7675.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,895.133,300.0058.2 %5.0525.8576.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,181.812,740.0066.5 %5.0497.96190.0061.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,936.211,874.0068.4 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,227.174,639.0025.5 %5.0449.59152.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,596.362,876.0062.1 %5.0488.02152.0068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,195.795,749.0029.9 %5.0218.6476.0065.2 %5.0
รวม 1,321,019 1,722,268 -30.37 % 169,209 24,388 85.59 %