กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 375,390.84758,060.00-101.9 %0.012,674.203,490.2572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89338.9895.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 216,360.8221,217.00-29.7 %0.04,017.11609.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 329,974.7933,358.00-11.3 %0.06,745.86835.9087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,853.6110,328.0012.9 %5.02,652.80358.8086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1018,596.671.00100.0 %5.04,769.77340.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1112,989.0129,756.00-129.1 %0.02,655.01304.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,394.1219,826.00-20.9 %0.03,328.57422.7587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1313,625.1428,005.00-105.5 %0.03,341.29328.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,319.1324,000.00-80.2 %0.03,627.46411.5988.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 11,776.7816,954.00-44.0 %0.02,411.23302.0087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,096.8210,474.0013.4 %5.02,672.69526.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,554.8015,105.00-11.4 %0.02,832.00340.7588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1822,388.4024,000.00-7.2 %0.03,292.47388.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1925,631.9524,464.404.6 %2.03,915.33449.9088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,430.5131,588.00-34.8 %0.03,582.50389.5089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2011,439.6215,495.00-35.5 %0.02,699.25298.0089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2120,222.0438,000.00-87.9 %0.04,563.701,026.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 220.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2333,337.6517,632.0047.1 %5.03,482.27629.8581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2442,647.9523,446.0045.0 %5.04,766.42602.9087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2522,528.1819,483.0013.5 %5.04,317.41865.2580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,434.3512,735.0022.5 %5.04,604.13488.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,450.3821,461.0015.7 %5.03,816.21608.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,703.3829,000.0011.3 %5.03,979.61653.7583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2939,381.6715,436.0060.8 %5.02,501.10432.7082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 326,735.6825,000.006.5 %3.08,607.00336.1096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 300.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 416,805.3528,890.00-71.9 %0.03,891.87418.5789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 517,264.6826,233.00-51.9 %0.03,490.79285.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 619,871.2635,474.00-78.5 %0.03,346.98302.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,353.1320,877.006.6 %3.04,016.69793.8780.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,128.7622,345.0017.6 %5.04,891.46792.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 916,940.9317,000.00-0.3 %0.03,549.37676.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,363.083,462.0020.7 %5.0387.7666.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,781.306,972.0020.6 %5.0428.1042.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,582.252,744.0068.0 %5.0397.6870.7882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,847.802,046.0065.0 %5.0406.4976.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,804.123,913.0042.5 %5.0474.1176.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0374.5868.4981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,611.153,431.0054.9 %5.0473.56166.2564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,968.243,507.0049.7 %5.0350.14123.2964.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,643.032,182.0061.3 %5.0362.7377.1978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,267.300.000.0 %0.0370.3269.2581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,621.565,603.0015.4 %5.0606.7856.0890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,118.794,802.0040.9 %5.0659.2270.3089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน9,711.495,260.0045.8 %5.0473.2232.7793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,487.852,017.0068.9 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค0.000.000.0 %0.00.00142.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,567.166,908.008.7 %4.0433.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,834.491.00100.0 %5.0472.73114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,341.563,090.0051.3 %5.0394.0376.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,513.854,855.0011.9 %5.0348.8965.8881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 20.005,214.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,994.502,360.0070.5 %5.0406.04110.7372.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,921.362,254.6074.7 %5.0568.46114.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,267.081,169.0077.8 %5.0552.7598.3982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,517.344,289.0022.3 %5.0644.5364.9689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ9,194.921,716.0081.3 %5.0497.0076.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 15,791.682,551.0056.0 %5.0397.3561.8684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0384.1694.2775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.9180.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,247.774,619.0036.3 %5.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5395.0062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,620.893,705.0044.0 %5.0463.5864.2686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,343.461,361.0074.5 %5.0378.48152.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี6,127.894,824.0021.3 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,106.983,131.0055.9 %5.0331.100.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,606.341,140.0075.3 %5.0292.8548.2683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง4,975.796,982.00-40.3 %0.01,754.60142.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,263.411,949.0068.9 %5.0475.40137.1171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง4,049.247,375.00-82.1 %0.0537.72190.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา1,950.915,128.00-162.9 %0.0355.15102.3671.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,966.083,659.0038.7 %5.0439.50114.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,662.533,021.0046.6 %5.0290.0571.7675.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร0.003,300.000.0 %0.00.0076.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม0.002,740.000.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,022.241,874.0068.9 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่0.004,639.000.0 %0.00.00152.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,706.451.00100.0 %5.0488.02152.0068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,314.575,749.0030.9 %5.0218.6476.0065.2 %5.0
รวม 1,251,078 1,545,294 -23.52 % 155,114 22,713 85.36 %