สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ277,071.72220,000.0020.6 %5.08,722.092,971.8865.9 %5.0
รวม 277,072 220,000 20.60 % 8,722 2,972 65.93 %