สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ189,633.34220,000.00-16.0 %0.08,581.392,971.8865.4 %5.0
รวม 189,633 220,000 -16.01 % 8,581 2,972 65.37 %