สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ153,090.8885,067.4444.4 %5.05,626.691,388.9975.3 %5.0
รวม 153,091 85,067 44.43 % 5,627 1,389 75.31 %