สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ155,309.5985,067.4445.2 %5.05,626.691,388.9975.3 %5.0
รวม 155,310 85,067 45.23 % 5,627 1,389 75.31 %