กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต173,624.42412,986.00-137.9 %0.08,346.8928,247.16-238.4 %0.0
รวม 173,624 412,986 -137.86 % 8,347 28,247 -238.42 %