กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต165,821.11366,000.00-120.7 %0.08,346.899,077.16-8.7 %0.0
รวม 165,821 366,000 -120.72 % 8,347 9,077 -8.75 %