สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ217,321.69586,000.00-169.6 %0.08,362.521,986.7576.2 %5.0
รวม 217,322 586,000 -169.65 % 8,363 1,987 76.24 %