สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ260,356.94585,713.00-125.0 %0.08,987.861,986.7577.9 %5.0
รวม 260,357 585,713 -124.97 % 8,988 1,987 77.90 %