กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 168,650.52226,000.00-34.0 %0.06,377.091,106.0082.7 %5.0
รวม 168,651 226,000 -34.00 % 6,377 1,106 82.66 %