สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 110,948.0796,727.0012.8 %5.06,151.971,542.8074.9 %5.0
รวม 110,948 96,727 12.82 % 6,152 1,543 74.92 %