สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 109,363.1096,727.0011.6 %5.06,151.971,542.8074.9 %5.0
รวม 109,363 96,727 11.55 % 6,152 1,543 74.92 %