กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ418,772.0936,000.0091.4 %5.05,229.60364.0093.0 %5.0
รวม 418,772 36,000 91.40 % 5,230 364 93.04 %