กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ424,841.2536,000.0091.5 %5.05,229.60364.0093.0 %5.0
รวม 424,841 36,000 91.53 % 5,230 364 93.04 %