สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน285,795.41250,000.0012.5 %5.06,883.611,103.9484.0 %5.0
รวม 285,795 250,000 12.52 % 6,884 1,104 83.96 %