กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา537,136.44286,885.0046.6 %5.05,454.721,032.1381.1 %5.0
รวม 537,136 286,885 46.59 % 5,455 1,032 81.08 %