กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา529,463.06286,885.0045.8 %5.05,454.721,032.1381.1 %5.0
รวม 529,463 286,885 45.82 % 5,455 1,032 81.08 %