กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว0.0081,595.000.0 %0.00.008,420.170.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %