กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว166,399.7381,595.0051.0 %5.06,467.768,154.17-26.1 %0.0
รวม 166,400 81,595 50.96 % 6,468 8,154 -26.07 %