สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์129,830.5398,800.0023.9 %5.07,355.743,201.8956.5 %5.0
สป.พม. สสว 24,020.584,041.00-0.5 %0.0589.50575.212.4 %1.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,084.998,370.0036.0 %5.04,316.631,166.0773.0 %5.0
รวม 146,936 111,211 24.31 % 12,262 4,943 59.69 %