สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์127,975.8198,800.0022.8 %5.07,355.743,201.8956.5 %5.0
สป.พม. สสว 23,963.154,041.00-2.0 %0.0589.50575.212.4 %1.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี12,898.068,370.0035.1 %5.04,316.631,166.0773.0 %5.0
รวม 144,837 111,211 23.22 % 12,262 4,943 59.69 %