กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ172,237.52148,200.0014.0 %5.08,331.262,360.4871.7 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,733.561,657.0083.0 %5.0885.18995.81-12.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,884.171,820.3036.9 %5.0778.59792.32-1.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,286.612,940.5010.5 %5.08,159.36760.0090.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,830.841,035.0063.4 %5.0493.54553.48-12.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,153.643,181.7623.4 %5.0916.37370.9859.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,589.82807.6077.5 %5.01,188.41339.8371.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,215.893,233.00-0.5 %0.0803.16630.9021.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,938.691,424.0051.5 %5.0691.37392.9743.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,011.715,568.00-84.9 %0.0379.14492.82-30.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,657.431,122.8657.7 %5.0473.40709.62-49.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,842.51946.4866.7 %5.0511.44958.11-87.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,160.282,666.0056.7 %5.0767.71586.5323.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,028.561,861.0038.6 %5.0635.50632.240.5 %0.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,875.301,302.0054.7 %5.0716.05752.12-5.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,681.635,216.00-94.5 %0.0782.771,073.75-37.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,503.041,601.0054.3 %5.0868.02680.2021.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,122.302,514.5239.0 %5.0749.79397.5747.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,163.821,232.0061.1 %5.0776.66630.8018.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก2,925.804,214.32-44.0 %0.01,332.80621.8053.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,297.749,905.90-200.4 %0.0953.56820.5014.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,843.012,131.0025.0 %5.0562.79682.98-21.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,467.001,062.0057.0 %5.0580.37472.1518.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,682.942,098.0021.8 %5.0414.83854.80-106.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,804.65900.0067.9 %5.0906.15905.870.0 %0.5
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,198.892,321.0027.4 %5.0818.041,087.00-32.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,971.193,057.00-2.9 %0.0704.21549.4022.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,282.502,319.0029.4 %5.0751.43356.9152.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,787.33720.0074.2 %5.0536.49981.11-82.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,428.813,869.00-12.8 %0.0771.90781.00-1.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,875.634,586.0041.8 %5.0884.551,020.50-15.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,251.271,893.0041.8 %5.0648.88810.82-25.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,480.90581.0083.3 %5.0586.57607.75-3.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,858.673,060.0020.7 %5.0820.33525.9935.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,515.433,046.0032.5 %5.0673.06746.93-11.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,893.991,498.0048.2 %5.0481.70227.0552.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,907.144,336.16-49.2 %0.01,178.53676.8042.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,708.182,177.0019.6 %5.0708.93498.9529.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร844.251,183.00-40.1 %0.0769.16333.3156.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์852.95453.0046.9 %5.0505.56494.002.3 %1.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์9,842.414,110.0058.2 %5.0837.221,580.00-88.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,663.791,486.0044.2 %5.0521.09380.0027.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,453.971,124.0067.5 %5.01,127.14380.0066.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,768.135,147.71-86.0 %0.0612.301,717.11-180.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,775.992,696.9328.6 %5.01,160.951,037.2610.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,851.331,486.2447.9 %5.0813.71462.8043.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,950.384,228.0914.6 %5.02,201.772,375.00-7.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,477.185,232.8830.0 %5.03,107.141,186.1561.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,632.882,057.0043.4 %5.01,110.411,287.06-15.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,800.942,393.3237.0 %5.01,215.26825.9532.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,749.90319.0088.4 %5.0901.81343.1661.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,425.183,005.00-110.9 %0.0860.32795.147.6 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,800.001,003.9564.1 %5.0530.06303.3142.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,101.383,168.70-2.2 %0.0895.12467.5647.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่3,714.131,447.0061.0 %5.0632.90304.1651.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,653.701,433.0060.8 %5.01,825.511,695.497.1 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,769.982,512.759.3 %4.5298.65294.261.5 %0.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,902.251,443.0050.3 %5.01,268.74630.3450.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,570.132,328.009.4 %4.5601.36295.8950.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี5,622.971,482.0073.6 %5.0701.76629.4410.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,220.285,170.0057.7 %5.01,913.58477.3475.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,678.1823,247.1918.9 %5.01,542.371,103.4228.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,845.998,094.0041.5 %5.01,653.25617.3562.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี14,928.6913,698.008.2 %4.0883.23414.9253.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,075.4110,982.9931.7 %5.03,353.12542.7083.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,932.5014,457.88-21.2 %0.01,923.74709.7363.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,282.084,874.3241.1 %5.02,598.61696.9673.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช14,826.5910,050.2632.2 %5.03,013.61512.0383.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,531.389,926.0040.0 %5.02,701.05639.2076.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน6,968.053,906.5043.9 %5.03,525.19629.6882.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,762.569,677.2853.4 %5.01,438.06521.7063.7 %5.0
รวม 546,374 405,928 25.71 % 90,267 52,021 42.37 %