กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ168,538.84148,200.0012.1 %5.08,331.262,360.4871.7 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,969.051,657.0083.4 %5.0885.18995.81-12.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,873.411,820.3036.7 %5.0778.59792.32-1.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,300.652,940.5010.9 %5.08,159.36760.0090.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,910.741,035.0064.4 %5.0493.54553.48-12.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,121.573,181.7622.8 %5.0916.37370.9859.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,635.84807.6077.8 %5.01,188.41339.8371.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,335.003,233.003.1 %1.5803.16630.9021.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,014.601,424.0052.8 %5.0691.37392.9743.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,011.715,568.00-84.9 %0.0379.14492.82-30.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,735.921,122.8659.0 %5.0473.40709.62-49.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,821.05946.4866.4 %5.0511.44958.11-87.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,113.252,666.0056.4 %5.0767.71586.5323.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,074.101,861.0039.5 %5.0635.50632.240.5 %0.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,907.131,302.0055.2 %5.0716.05752.12-5.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,805.575,216.00-85.9 %0.0782.771,073.75-37.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,489.721,753.0049.8 %5.0868.02588.0532.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,137.742,514.5239.2 %5.0749.79397.5747.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,151.661,232.0060.9 %5.0776.66630.8018.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก2,971.344,214.32-41.8 %0.01,332.80621.8053.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,297.749,905.90-200.4 %0.0953.56820.5014.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,875.942,131.0025.9 %5.0562.79682.98-21.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,552.441,062.0058.4 %5.0580.37472.1518.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,724.702,098.0023.0 %5.0414.83854.80-106.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,837.14900.0068.3 %5.0906.15905.870.0 %0.5
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,261.612,321.0028.8 %5.0818.041,087.00-32.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,915.343,057.00-4.9 %0.0704.21549.4022.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,318.842,319.0030.1 %5.0751.43356.9152.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,765.81720.0074.0 %5.0536.49981.11-82.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,468.523,869.00-11.5 %0.0771.90781.00-1.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,992.744,586.0042.6 %5.0884.551,020.50-15.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,345.441,893.0043.4 %5.0667.90310.6553.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,626.55581.0084.0 %5.0586.57607.75-3.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,858.673,060.0020.7 %5.0820.33525.9935.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,585.713,046.0033.6 %5.0673.06746.93-11.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,939.031,498.0049.0 %5.0481.70675.19-40.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,952.564,336.16-46.9 %0.01,178.53676.8042.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,708.182,177.0019.6 %5.0708.93595.8516.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร869.721,183.00-36.0 %0.0769.16333.3156.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์877.03453.0048.3 %5.0505.56494.002.3 %1.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์9,992.034,110.0058.9 %5.0818.211,580.00-93.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,694.641,486.0044.9 %5.0521.09380.0027.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,493.971,124.0067.8 %5.01,127.14380.0066.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,896.065,147.71-77.7 %0.0612.301,717.11-180.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,720.472,500.0032.8 %5.01,160.951,037.2610.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,840.371,486.2447.7 %5.0813.71751.697.6 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,068.244,228.0916.6 %5.02,201.772,375.00-7.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,573.055,232.8830.9 %5.03,107.141,186.1561.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,561.092,057.0042.2 %5.01,110.411,287.95-16.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,900.962,393.3238.6 %5.01,215.26825.9532.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,775.60319.0088.5 %5.0901.81343.1661.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,447.363,005.00-107.6 %0.0860.32795.147.6 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,800.001,003.9564.1 %5.0530.06303.3142.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,210.423,168.701.3 %0.5895.12467.5647.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่3,667.711,447.0060.5 %5.0632.90304.1651.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,753.801,362.0063.7 %5.01,825.511,785.002.2 %1.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,769.982,512.759.3 %4.5298.65294.261.5 %0.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,914.651,443.0050.5 %5.01,268.74630.3450.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,570.132,328.009.4 %4.5601.36295.8950.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี6,994.731,482.0078.8 %5.01,426.93629.4455.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 12,220.285,170.0057.7 %5.01,913.58477.3475.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,093.8023,247.1920.1 %5.01,542.371,103.4228.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,999.278,094.0042.2 %5.01,653.25617.3562.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,145.0513,698.009.6 %4.5883.23414.9253.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,326.5910,982.9932.7 %5.03,353.12542.7083.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,841.4114,457.88-22.1 %0.01,923.74709.7363.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,410.994,874.3242.0 %5.02,598.61696.9673.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช14,542.5610,050.2630.9 %5.03,013.61512.0383.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,788.689,926.0040.9 %5.02,701.05639.2076.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,057.393,906.5044.6 %5.03,525.19629.6882.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,063.479,677.2854.1 %5.01,438.06521.7063.7 %5.0
รวม 547,827 405,812 25.92 % 90,992 52,353 42.46 %