กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว92,605.0248,068.0048.1 %5.05,351.541,037.0980.6 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี20,747.4712,497.5539.8 %5.02,168.92697.0067.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,060.794,475.1211.6 %5.02,857.311,042.5163.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน25,022.4311,255.4355.0 %5.02,523.60184.3492.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี18,955.1312,724.0032.9 %5.0978.62556.0643.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ16,456.146,535.8860.3 %5.02,634.01836.0968.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,451.098,319.70-29.0 %0.02,524.75758.5070.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง0.0013,419.730.0 %0.00.00769.920.0 %0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา9,463.459,317.601.5 %0.52,445.90862.2564.7 %5.0
รวม 194,762 113,193 41.88 % 21,485 5,974 72.19 %