กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว91,282.0948,068.0047.3 %5.05,351.541,037.0980.6 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี20,302.8812,497.5538.4 %5.02,168.92662.1569.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,943.104,475.129.5 %4.52,857.311,042.5163.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน25,022.4311,255.4355.0 %5.02,523.60184.3492.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี18,684.3412,724.0031.9 %5.0978.62556.0643.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ16,203.946,535.8859.7 %5.02,634.01836.0968.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา5,959.558,319.70-39.6 %0.02,517.50758.5069.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง27,459.5913,419.7351.1 %5.02,918.59769.9273.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา9,125.479,317.60-2.1 %0.02,445.90862.2564.7 %5.0
รวม 218,983 126,613 42.18 % 24,396 6,709 72.50 %