กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)277,775.47476,239.00-71.4 %0.017,429.866,915.1060.3 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด194,076.64246,223.00-26.9 %0.081,474.7710,510.1587.1 %5.0
รวม 471,852 722,462 -53.11 % 98,905 17,425 82.38 %