กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)281,801.22476,239.00-69.0 %0.017,429.866,915.1060.3 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด196,889.34246,223.00-25.1 %0.081,474.7710,510.1587.1 %5.0
รวม 478,691 722,462 -50.92 % 98,905 17,425 82.38 %