กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์87,600.9134,133.0061.0 %5.05,395.32983.1481.8 %5.0
รวม 87,601 34,133 61.04 % 5,395 983 81.78 %