กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์88,870.4934,133.0061.6 %5.05,395.322,018.9362.6 %5.0
รวม 88,870 34,133 61.59 % 5,395 2,019 62.58 %