กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง0.00328,298.000.0 %0.00.0011,873.450.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %