กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง230,594.59328,298.00-42.4 %0.09,669.475,342.7944.7 %5.0
รวม 230,595 328,298 -42.37 % 9,669 5,343 44.75 %