กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง347,919.56324,232.006.8 %3.016,310.515,342.7967.2 %5.0
รวม 347,920 324,232 6.81 % 16,311 5,343 67.24 %