กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน197,308.50193,664.001.8 %0.59,835.1853,173.43-440.6 %0.0
รวม 197,309 193,664 1.85 % 9,835 53,173 -440.65 %