กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน194,489.81193,664.000.4 %0.59,835.1845,771.80-365.4 %0.0
รวม 194,490 193,664 0.42 % 9,835 45,772 -365.39 %