กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร375,183.0649,730.0086.7 %5.014,994.181,009.2393.3 %5.0
รวม 375,183 49,730 86.75 % 14,994 1,009 93.27 %