กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร126,718.4862,000.0051.1 %5.05,057.642,339.2553.7 %5.0
รวม 126,718 62,000 51.07 % 5,058 2,339 53.75 %