กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร124,908.2262,000.0050.4 %5.05,057.642,339.2553.7 %5.0
รวม 124,908 62,000 50.36 % 5,058 2,339 53.75 %