กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร578,875.000.000.0 %0.039,604.181,995.0095.0 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,882.671,948.00-3.5 %0.0401.140.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,472.242,033.42-38.1 %0.01,287.390.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 3,355 3,981 0.00 % 39,604 1,995 0.00 %