กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร578,875.00154,714.0073.3 %5.039,604.181,995.0095.0 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,882.671,948.00-3.5 %0.0401.140.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,472.24488.0066.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3805.72349.0056.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 583,036 157,499 72.99 % 40,005 1,996 95.01 %