กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร570,605.38154,714.0072.9 %5.039,604.181,995.0095.0 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,855.771,948.00-5.0 %0.0401.140.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,451.21488.0066.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3794.21349.0056.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 574,707 157,499 72.59 % 40,005 1,996 95.01 %