กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ107,654.4132,996.8069.3 %5.04,935.70716.2585.5 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี21,670.729,800.0054.8 %5.02,116.36105.1295.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์13,746.755,509.1959.9 %5.02,416.09450.6281.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง26,390.347,740.0070.7 %5.02,868.59544.1581.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค40,942.6723,530.0042.5 %5.01,585.96510.9467.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น6,248.07673.0089.2 %5.02,351.37378.6683.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม27,568.166,600.0076.1 %5.02,318.58551.4876.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี25,551.949,080.0064.5 %5.01,563.93645.3058.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา5,226.802,755.0047.3 %5.02,871.111,189.3558.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,092.528,989.5219.0 %5.01,653.03551.0066.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)91,143.137,404.0091.9 %5.04,695.79359.2992.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี34,094.2316,217.2152.4 %5.02,403.121,002.0058.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต60,239.917,459.0087.6 %5.01,564.73603.4961.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 49,232.3111,669.0076.3 %5.03,550.89962.4872.9 %5.0
รวม 520,802 150,423 71.12 % 36,895 8,570 76.77 %