กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ109,214.6232,996.8069.8 %5.04,935.70716.2585.5 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี22,145.269,800.0055.7 %5.02,116.36105.1295.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์14,079.335,509.1960.9 %5.02,416.09450.6281.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง26,503.127,740.0070.8 %5.02,868.59544.1581.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค41,536.0423,530.0043.4 %5.01,585.96510.9467.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น6,479.48673.0089.6 %5.02,351.37378.6683.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม28,392.856,600.0076.8 %5.02,318.58551.4876.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี17,614.819,080.0048.5 %5.01,446.59645.3055.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา5,226.802,755.0047.3 %5.02,871.111,189.3558.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,118.888,989.5219.2 %5.01,647.73551.0066.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)92,311.637,404.0092.0 %5.04,695.79359.2992.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี34,840.8216,217.2153.5 %5.02,403.121,002.0058.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต59,808.097,459.0087.5 %5.01,564.73603.4961.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 49,048.6111,669.0076.2 %5.03,550.89962.4872.9 %5.0
รวม 518,320 150,423 70.98 % 36,773 8,570 76.69 %