กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน125,116.940.000.0 %0.05,983.131,536.2874.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,635.631,560.004.6 %2.01,531.32294.9080.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.001,157.000.0 %0.00.00803.450.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี0.001,810.930.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท0.00752.000.0 %0.00.00430.610.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ953.011,981.60-107.9 %0.02,435.22575.6976.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย0.001,290.000.0 %0.00.00779.800.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,043.021,579.6022.7 %5.03,149.32758.4075.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,401.311,204.5014.0 %5.02,763.35679.2675.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.00827.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,028.229.3599.1 %5.02,320.73598.9774.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,281.101,472.00-14.9 %0.01,983.880.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,891.300.0 %0.00.00519.150.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่904.340.000.0 %0.01,761.88369.0879.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,203.161,103.608.3 %4.01,475.50360.0575.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.002,053.000.0 %0.00.00286.230.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,041.398.5599.2 %5.02,030.25366.4781.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ0.004,169.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม0.00482.700.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.003,128.000.0 %0.00.00477.640.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,622.352,643.00-62.9 %0.01,321.54465.5064.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,081.511,547.40-43.1 %0.0648.80116.7682.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.001,941.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์0.00942.000.0 %0.00.00344.020.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี0.002,095.850.0 %0.00.00713.340.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.00930.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,330.963,571.02-7.2 %0.02,773.57964.1165.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง0.0012,037.000.0 %0.00.001,096.350.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,361.054,293.011.6 %0.51,539.83607.9960.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,463.017,371.46-34.9 %0.03,237.00521.6783.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,513.000.000.0 %0.0853.42840.141.6 %0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา0.004,174.000.0 %0.00.00745.330.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช10,535.549,410.3810.7 %5.02,380.54943.0160.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง0.009,083.000.0 %0.00.00759.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,823.196,473.0017.3 %5.01,691.200.000.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,886.9916,260.003.7 %1.51,114.42346.2368.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,419.7018,162.43-74.3 %0.01,361.111,045.4923.2 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 72,111 78,651 0.00 % 38,681 11,390 0.00 %