กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน125,116.9468,010.0045.6 %5.05,983.131,536.2874.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,117.336,267.00-101.0 %0.0930.19499.8046.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,635.631,560.004.6 %2.01,531.32294.9080.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี0.002,250.000.0 %0.00.00762.610.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร0.001,157.000.0 %0.00.00803.450.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,005.593,100.50-208.3 %0.02,261.60453.1480.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี0.001,074.000.0 %0.00.00328.550.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี0.001,810.930.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท0.00752.000.0 %0.00.00430.610.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ953.011,981.60-107.9 %0.02,435.22575.6976.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,275.611,098.0013.9 %5.01,693.86539.0168.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,147.221,290.00-12.4 %0.02,531.85779.8069.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่7,249.331,579.6078.2 %5.03,239.95724.4977.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,284.071,290.00-0.5 %0.01,533.97814.1546.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด751.691,167.00-55.3 %0.01,157.960.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,401.311,204.5014.0 %5.02,763.35679.2675.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก0.00838.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม0.00827.000.0 %0.00.00377.490.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี0.002,179.000.0 %0.00.00249.460.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,028.229.3599.1 %5.02,320.73598.9774.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ0.001,511.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.00548.410.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี0.003,220.200.0 %0.00.00850.500.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.00588.000.0 %0.00.00412.140.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา0.001,666.500.0 %0.00.00602.780.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,281.101,472.00-14.9 %0.01,983.880.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,304.583,069.00-135.2 %0.01,292.33168.8986.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์0.001,891.300.0 %0.00.00519.150.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่904.340.000.0 %0.01,761.88369.0879.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม0.001,256.000.0 %0.00.00286.630.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.00527.000.0 %0.00.00893.040.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,118.011,323.00-18.3 %0.01,416.78338.3876.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,203.161,103.608.3 %4.01,475.50360.0575.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด0.001,470.000.0 %0.00.00267.130.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง0.006.470.0 %0.00.00447.890.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี0.003,095.000.0 %0.00.00286.230.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,232.102,512.00-103.9 %0.01,492.29340.2077.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,041.398.5599.2 %5.02,030.25366.4781.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล5,481.603,303.0039.7 %5.01,162.80589.2749.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ0.004,169.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม998.36482.7051.7 %5.0475.69453.934.6 %2.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร0.003,128.000.0 %0.00.00477.640.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,622.352,643.00-62.9 %0.01,321.54465.5064.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,081.511,547.40-43.1 %0.0648.80116.7682.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย0.001,941.000.0 %0.00.00578.620.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี0.001,452.300.0 %0.00.00726.710.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์0.00942.000.0 %0.00.00344.020.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,091.731,514.10-38.7 %0.0820.09709.6913.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ0.008.460.0 %0.00.00470.820.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี0.002,095.850.0 %0.00.00713.340.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์0.003,534.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี0.0049.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี0.00930.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,960.4114,358.74-262.6 %0.02,101.54738.0064.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,330.963,571.02-7.2 %0.02,773.57964.1165.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง0.0012,037.000.0 %0.00.001,096.350.0 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,000.969,321.00-86.4 %0.0740.74510.8031.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,224.298,049.84-149.7 %0.01,216.07507.4158.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี5,913.159,150.85-54.8 %0.01,088.551,227.56-12.8 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,361.054,293.011.6 %0.51,539.83607.9960.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,463.017,371.46-34.9 %0.03,237.00521.6783.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง0.0013,875.000.0 %0.00.00873.210.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,513.000.000.0 %0.0853.42840.141.6 %0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,750.664,174.0012.1 %5.03,159.30745.3376.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช10,535.549,410.3810.7 %5.02,380.54943.0160.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,363.854,736.22-40.8 %0.01,532.96571.5062.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,236.589,083.00-10.3 %0.02,471.39759.0069.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,832.866,944.00-43.7 %0.0962.54426.8455.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์0.0011,843.930.0 %0.00.00610.240.0 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,759.1614,241.23-21.1 %0.02,162.441,158.5746.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,512.2723,452.00-87.4 %0.01,153.98211.3781.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,823.196,473.0017.3 %5.01,691.201,245.0026.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,824.1012,981.71-19.9 %0.02,601.86723.3372.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,277.5832,676.41-113.9 %0.01,537.381,087.7529.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,886.9916,260.003.7 %1.51,114.42346.2368.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท17,742.1135,980.00-102.8 %0.01,144.65491.5257.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,419.7018,162.43-74.3 %0.01,361.111,045.4923.2 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 329,640 358,226 0.00 % 77,948 27,446 0.00 %