กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน123,329.5668,010.0044.9 %5.05,983.131,536.2874.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,072.806,267.00-104.0 %0.0930.19499.8046.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,635.631,560.004.6 %2.01,531.32294.9080.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี989.482,250.00-127.4 %0.03,001.18762.6174.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,200.242,512.50-109.3 %0.01,812.29446.2675.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,444.501,157.0019.9 %5.02,023.24803.4560.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 969.683,100.50-219.7 %0.02,261.60453.1480.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,026.421,074.00-4.6 %0.01,725.97328.5581.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา883.011,820.00-106.1 %0.01,590.38511.7767.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,365.923,831.84-180.5 %0.01,851.51693.0562.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท797.71752.005.7 %2.51,092.03430.6160.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ927.551,981.60-113.6 %0.02,435.22575.6976.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,310.351,098.0016.2 %5.01,693.86539.0168.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,120.541,290.00-15.1 %0.02,531.85779.8069.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่7,889.701,579.6080.0 %5.03,252.32758.4076.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,284.071,290.00-0.5 %0.01,533.97814.1546.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด667.441,167.00-74.8 %0.01,157.96154.3486.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,429.561,204.5015.7 %5.02,763.35679.2675.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก823.24838.00-1.8 %0.01,041.38295.1671.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,054.75827.0021.6 %5.01,047.03377.4963.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม755.792,276.00-201.1 %0.01,613.22583.8463.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,510.972,096.00-38.7 %0.03,102.54545.0582.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,209.881,907.00-57.6 %0.02,165.14325.7485.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,231.223,065.00-148.9 %0.02,149.63602.0272.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,009.602,179.00-115.8 %0.0661.51249.4662.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,414.382,875.50-103.3 %0.01,473.84927.4237.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,001.869.3599.1 %5.02,320.73598.9774.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,139.661,511.00-32.6 %0.01,439.20857.0940.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์985.281,060.00-7.6 %0.02,204.45642.0570.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,540.692,226.40-44.5 %0.01,174.66548.4153.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์861.75976.00-13.3 %0.01,730.00576.8166.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี874.551,577.60-80.4 %0.01,507.33689.2354.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี898.973,220.20-258.2 %0.0974.49850.0012.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,029.66588.0042.9 %5.01,291.38412.1468.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา963.001,666.50-73.1 %0.01,764.33602.7865.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,276.322,810.00-120.2 %0.01,983.88367.1081.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,304.583,069.00-135.2 %0.01,292.33168.8986.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร871.402,361.00-170.9 %0.01,473.97301.4079.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก835.311,766.50-111.5 %0.02,246.51697.3069.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,050.822,400.00-128.4 %0.01,711.29343.2079.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,432.521,891.30-32.0 %0.02,439.15519.1578.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่915.791,444.80-57.8 %0.01,761.88369.0879.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,795.613,468.00-93.1 %0.0557.79359.9535.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม794.751,256.00-58.0 %0.01,581.76286.6381.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร628.985,880.00-834.8 %0.01,429.95674.2852.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน998.52527.0047.2 %5.02,434.73893.0463.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,100.871,323.00-20.2 %0.01,416.78321.4677.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,189.391,103.607.2 %3.51,475.50360.0575.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,029.501,470.00-42.8 %0.02,081.36267.1387.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง955.536.4799.3 %5.01,258.60447.8964.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,156.392,150.40-86.0 %0.01,303.61522.3859.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,055.403,095.00-193.3 %0.01,704.41298.7382.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี938.442,129.60-126.9 %0.01,715.58578.2466.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,217.031,958.00-60.9 %0.02,426.96463.6080.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,232.102,275.00-84.6 %0.01,492.29340.2077.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย630.351,287.50-104.3 %0.02,299.18513.0377.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ859.958.5599.0 %5.02,037.09366.4782.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,161.191,442.28-24.2 %0.02,125.43708.0366.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,259.722,921.00-131.9 %0.01,895.95442.1976.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล5,401.283,303.0038.8 %5.01,162.80589.2749.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,417.844,169.00-194.0 %0.0829.42351.2657.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม998.36482.7051.7 %5.0475.69453.934.6 %2.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร16,426.743,128.0081.0 %5.0897.43477.6446.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว2,873.651,335.6053.5 %5.01,867.00747.2960.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,604.592,643.00-64.7 %0.01,321.54465.5064.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,069.671,547.40-44.7 %0.0648.80116.7682.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,129.521,941.00-71.8 %0.01,767.95578.6267.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,014.92431.0057.5 %5.01,600.52549.4065.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,026.731,452.30-41.4 %0.02,460.24726.7170.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์927.27942.00-1.6 %0.01,949.33344.0282.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,258.262,790.72-121.8 %0.0660.09629.804.6 %2.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู600.34301.4649.8 %5.01,350.28471.5565.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,095.821,514.10-38.2 %0.0820.09709.6913.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,033.631,477.80-43.0 %0.01,234.35470.8261.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี770.822,095.85-171.9 %0.02,337.44713.3469.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์482.433,534.00-632.5 %0.01,970.281,288.7934.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี809.8949.5093.9 %5.01,863.69598.8467.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,574.44930.0040.9 %5.02,728.411,015.4362.8 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,899.7214,358.74-268.2 %0.02,101.54738.0064.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,212.003,571.02-11.2 %0.02,773.57964.1165.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,454.7612,037.00-15.1 %0.01,519.101,096.3527.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,138.366,564.01-207.0 %0.01,867.56550.4570.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,006.086,755.00-236.7 %0.02,455.91584.9276.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,551.616,590.00-85.5 %0.02,489.71290.2188.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,841.603,293.00-78.8 %0.01,241.27382.4169.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,929.519,321.00-89.1 %0.0740.74510.8031.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,178.238,049.84-153.3 %0.01,216.07507.4158.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี5,958.129,150.85-53.6 %0.01,088.551,227.56-12.8 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,311.114,293.010.4 %0.51,539.83607.9960.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,393.867,371.46-36.7 %0.03,237.00524.3683.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,247.6913,875.00-122.1 %0.01,970.70873.2155.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,416.619,839.005.5 %2.5856.06840.141.9 %0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,677.584,174.0010.8 %5.03,159.30745.3376.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช10,741.319,410.3812.4 %5.02,380.54943.0160.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,632.708,005.47-72.8 %0.01,296.231,045.6019.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,325.334,736.22-42.4 %0.01,532.96571.5062.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,942.429,083.00-14.4 %0.02,471.39759.0069.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ4,763.826,944.00-45.8 %0.0962.54426.8455.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,286.8411,843.93-62.5 %0.03,349.58610.2481.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,759.1614,241.23-21.1 %0.02,162.441,158.5746.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,333.5223,452.00-90.1 %0.01,153.98211.3781.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,737.536,473.0016.3 %5.01,691.201,245.0026.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,345.9312,981.71-25.5 %0.02,601.86723.3372.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,059.3332,676.41-117.0 %0.01,537.381,087.7529.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,645.7416,260.002.3 %1.01,114.42346.2368.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท17,488.6535,980.00-105.7 %0.01,144.65491.5257.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,270.8518,162.43-76.8 %0.01,361.111,045.4923.2 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,095.169,623.06-778.7 %0.0498.93917.24-83.8 %0.0
รวม 450,501 552,072 -22.55 % 190,440 64,679 66.04 %