กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์124,153.3295,009.0023.5 %5.06,289.541,994.1068.3 %5.0
รวม 124,153 95,009 23.47 % 6,290 1,994 68.30 %