กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์122,379.7095,009.0022.4 %5.06,289.541,994.1068.3 %5.0
รวม 122,380 95,009 22.37 % 6,290 1,994 68.30 %