สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 145,479.27119,155.0018.1 %5.06,964.907,701.68-10.6 %0.0
รวม 145,479 119,155 18.09 % 6,965 7,702 -10.58 %