สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม151,391.05167,532.00-10.7 %0.05,783.021,057.4281.7 %5.0
รวม 151,391 167,532 -10.66 % 5,783 1,057 81.72 %