สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม154,075.28167,532.00-8.7 %0.05,783.021,057.4281.7 %5.0
รวม 154,075 167,532 -8.73 % 5,783 1,057 81.72 %