กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า106,235.98144,000.00-35.5 %0.07,246.3027,763.80-283.1 %0.0
รวม 106,236 144,000 -35.55 % 7,246 27,764 -283.14 %